اعضای فصل دوم بوت کمپ دیجیتال مارکتینگ پاییز 99

ویدئو اعضای فصل دوم

ورود دانشجویان دوره دوم، در اولین روز شروع دوره بوت کمپ دیجیتال مارکتینگ دیجی لب،دانشجویانی با انگیزه و فعال و پر انرژی

تصاویر دانشجویان دوره دوم