اعضای فصل اول بوت کمپ دیجیتال مارکتینگ تابستان 99

ویدئو اعضای فصل اول

ورود دانشجویان دوره اول،در اولین روز شروع دوره بوت کمپ دیجیتال مارکتینگ دیجی لب،دانشجویانی با انگیزه و فعال و پر انرژی

تصاویر دانشجویان دوره اول